Trang chủBlog 0

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chính xác bảo mật


Dưới đây là tất cả những điều khoản liên quan đến chính sách bảo mật của GmStock. Những điều khoản về bảo mật này là một phần của Điều khoản sử dụng ở GmStock.

Nếu Khách hàng không đồng ý với tất cả những điều khoản trong Điều khoản sử dụng ở GmStock, xin vui lòng không sử dụng GmStock.

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

GmStock cần thu thập thông tin của Khách hàng để tạo cho Khách hàng một tài khoản riêng mà chỉ có Khách hàng mới có thể truy cập và sử dụng được. Những thông tin tối thiểu để tạo một tài khoản bao gồm tên, email và mật khẩu. Những thông tin khác về Khách hàng, ví dụ như số di động và thành phố Khách hàng đang ở là không bắt buộc, GmStock khuyến khích Khách hàng cung cấp càng đầy đủ để giúp GmStock cung cấp cho Khách hàng các dịch vụ càng phù hợp với nhu cầu của Khách hàng.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin của Khách hàng sẽ được sử dụng cho các mục đích sau đây:

 • Cung cấp và giới thiệu cho Khách hàng những dịch vụ phù hợp với mục tiêu học của Khách hàng.

 • Sử dụng trong nội bộ GmStock để nắm được tình hình học tập của Khách hàng nhằm hỗ trợ Khách hàng khi cần thiết.

 • Liên lạc với Khách hàng để giải đáp các câu hỏi và thắc mắc mà Khách hàng gửi cho GmStock.

 • Liên lạc với Khách hàng khi cần thiết về việc sử dụng và trải nghiệm của Khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của GmStock.

4. Địa chỉ, cách thức liên lạc của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

 • CÔNG TY CỔ PHẦN GmEdu

 • Trụ sở chính: 

 • Điện thoại: 0965292002 - GM Trần

 • Email: gmstock.hr@gmail.com

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, Khách hàng có thể cung cấp các thông tin, chứng cứ liên quan đến việc này theo các thông tin trên.

5. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Ban quản trị thực hiện việc này.

6. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

GmStock tôn trọng sự riêng tư của Khách hàng. Chúng tôi sử dụng những thông tin của Khách hàng chỉ để cung cấp cho Khách hàng những dịch vụ và hỗ trợ mà chúng tôi nghĩ là sẽ có ích cho Khách hàng.

Dưới đây là danh sách các tổ chức, cá nhân có thể truy cập thông tin của Khách hàng ở GmStock:

 • Chính Khách hàng và những người học khác ở GmStock mà Khách hàng đã cho phép họ xem thông tin của Khách hàng

 • Những người làm việc ở đơn vị chủ quản của GmStock có nhiệm vụ hỗ trợ, cung cấp và giới thiệu các dịch vụ liên quan đến việc học của Khách hàng.

Ngoài ra, GmStock cam kết nỗ lực hết sức để đảm bảo các thông tin cá nhân của Khách hàng được lưu trữ an toàn và những cá nhân, tổ chức không có trong danh sách kể trên sẽ không thể truy cập các thông tin của Khách hàng ở GmStock.

Trong trường hợp Khách hàng có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào về việc sử dụng và truy cập các thông tin cá nhân của Khách hàng, Khách hàng hãy liên lạc với GmStock và chúng tôi cam kết sẽ trả lời và giải quyết thỏa đáng các câu hỏi, nghi vấn hay khiếu kiện của Khách hàng theo đúng Điều khoản sử dụng.

7. NHỮNG BÊN THỨ BA ĐƯỢC SỬ DỤNG THÔNG TIN

 1. Thông tin cá nhân đề cập ở Khoản 1 trên đây có thể được công bố/sử dụng bởi các bên thứ ba sau đây nhằm kết nối các Dịch vụ của GmStock và bạn đến các cơ hội phù hợp: 
  • Các Nhà tuyển dụng / Doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự 
  • Các bên thứ ba ký hợp đồng với GmStock để hỗ trợ GmStock thực hiện tất cả hoặc một phần các Dịch vụ GmStock cho bạn, bao gồm nhưng không giới hạn, các dịch vụ sau:
   - Dịch vụ hồ sơ/đánh giá. - Dịch vụ nghiên cứu thị trường và phân tích sử dụng trang web.
    - Cung cấp các thông tin, khóa học, sự kiện phù hợp 
  • Các đối tác chiến lược làm việc với GmStock để cung cấp một trong các Dịch vụ của GmStock hoặc để hỗ trợ tiếp thị và giới thiệu tới người dùng GmStock.
  • Trường học/cao đẳng/đại học/viện nghiên cứu mà bạn đã theo học hoặc người giới thiệu để xác minh trình độ học vấn của bạn.
  • Các cơ quan chuyên môn nơi bạn được công nhận trình độ chuyên môn.
  • Các tư vấn chuyên nghiệp của GmStock khi có nhu cầu tìm hiểu cơ bản với mục đích tư vấn cho GmStock.
  • Bất cứ bên thứ ba nào sở hữu một phần hoặc tất cả tài sản hoặc việc kinh doanh của GmStock (bao gồm các khách hàng và các khoản phải thu thương mại) nhằm mục đích hỗ trợ bên thứ ba tiếp tục cung cấp một phần hoặc toàn bộ các Dịch vụ GmStock mà họ sở hữu.
  • Các trường hợp khác được cho phép theo quy định pháp luật về bảo mật dữ liệu.
 2. Ngoài những trường hợp ở trên, bạn sẽ được thông báo khi thông tin cá nhân của bạn có thể đi đến các bên thứ ba, và bạn sẽ có cơ hội lựa chọn không chia sẻ thông tin này.
 3. GmStock không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào được phép chia sẻ lại thông tin đã được cung cấp cho một bên khác hoặc sử dụng không đúng mục đích đã được ký kết trong hợp đồng với GmStock.