Trang chủBlog 0

Quy chế hoạt động

Quy chế hoạt động

Quy chế hoạt động

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ TMĐT GmStock.VN

 I. Nguyên tắc chung

Sàn giao dịch điện tử www.GmStock.vn (Sau đây gọi là GmStock hoặc GmStock.vn) do Công ty Cổ phần GmEdu (“Công ty”) thực hiện hoạt động và vận hành.

 Thành viên trên sàn giao dịch điện tử là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động hợp pháp được GmStock.vn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch điện tử GmStock.vn và các bên liên quan cung cấp.

II. Quy định chung

1. Định nghĩa

Tên Miền Website thương mại điện tử: Sàn giao dịch TMĐT www.GmStock.vn do Công ty cổ phần GmEdu phát triển với tên miền Website TMĐT là: www.GmStock.vn

“Công ty cổ phần GmEdu”: 

 • Tên đăng ký: CÔNG TY CỔ PHẦN GmEdu

 • Tên giao dịch: GmEdu COMPANY LIMITED

Công ty có Đăng ký kinh doanh số ... do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày ...tháng ...năm ...

 • Khóa đào tạo: Là tập hợp các Bài giảng đa phương tiện theo một chủ đề nhất định.

 • Giá bán (Phí dịch vụ): là chi phí mà khách hàng phải trả để mua, quyền truy cập cơ sở dữ liệu, Các tài liệu liên quan 01 (một) Khóa đào tạo cụ thể do GmStock cung cấp. Giá bán đăng trên website GmStock.vn đã bao gồm Thuế giá trị gia tăng. Khách hàng chỉ cần thanh toán 1 khóa học 1 lần. Trong trường hợp khách hàng muốn sử dụng khóa học lần thứ 2 trở đi sẽ phải thanh toán theo chi phí mà bên GmStock đề ra.

 • Giảng viên hoặc Đối tác: là các cá nhân, tổ chức hoạt động hợp pháp có thông tin được khai báo trên GmStock, có nhu cầu sử dụng dịch vụ của GmStock.

 • Người học/Khách hàng: Là người được cấp Quyền truy cập các thông tin, tài liệu Khóa đào tạo trên nền tảng và/hoặc website của GmStock.

 • Quyền truy cập: Là quyền được phép đăng nhập vào nền tảng và/hoặc website của GmStock để xem nội dung Khóa đào tạo.

 

 2. Nguyên tắc chung

 

 • Sàn thương mại điện tử GmStock.vn do Công ty Cổ phần GmEdu sở hữu và vận hành. Hoạt động trên Sàn thương mại điện tử Colorme.vn bao gồm: Đối tác và Người học có đăng ký sử dụng tài khoản được Ban quản trị GmStock phê duyệt.

 • Hoạt động giao dịch mua bán hàng hóa/dịch vụ trên GmStock được thực hiện dựa trên nguyên tắc tự do, tự nguyện, bình đẳng, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia, không vi phạm với quy định của Pháp luật và quy định của GmStock.

 • Mọi sản phẩm hàng hóa/dịch vụ giao dịch trên GmStock đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Colorme và theo quy định có liên quan của Pháp luật, không thuộc trường hợp các mặt hàng cấm giao dịch, hàng lậu, hàng giả. 

 • Đối tác và Người học khi đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ trên sàn của GmStock đã đồng ý với các điều khoản hoạt động, chịu trách nhiệm pháp lý với hành vi của mình và cam kết thực hiện mọi quy định liên quan.

 • GmStock cam kết xây dựng quy chế dựa trên các quy định về thương mại điện tử và tuân theo các quy định của pháp luật Việt Nam.

III. Quy trình giao dịch

1. Quy trình dành cho Người học/ Người mua hàng

 

Bước 1: Truy cập vào Website GmStock.vn và lựa chọn các khóa học hoặc lựa chọn các khóa học thông qua các LandingPage quảng cáo của GmStock.

#Chứng khoán tinh gọn