Lớp học

Học thử miễn phí

Tham gia lớp học thử chứng khoán hoàn toàn miễn phí cùng Gmstock
1
Được trao đổi và học hỏi từ các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán
2
Được trao đổi và học hỏi từ các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán
3
Được trao đổi và học hỏi từ các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán
4
Được trao đổi và học hỏi từ các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán
Đội ngũ

Giảng viên

GmStock - Giảng viên Bùi Thành Long
Bùi Thành Long

Thạc sĩ tài chính doanh nghiệp University of Sunderland

7 năm đầu tư chứng khoán Việt Nam và Anh

GmStock - Giảng viên Dương Lớ
Dương Lớ

Giám đốc đào tạo

Giảng dạy lớp Phân tích cơ bản

Kênh tiktok 200k+ followers

GmStock - Giảng viên Xuân Tùng
Xuân Tùng

Chuyên viên phân tích rủi ro
CTCK Thiên Việt

Giảng dạy lớp Phân tích kỹ thuật

4 năm kinh nghiệm đầu tư khoán